sobota, 7 czerwca 2014

8.06.14 Zostań rodzinnym archiwistą i zgłoś się po Certyfikat przynależności do miasta Bochnia

źródło:informacje własne i strona Archiwum Narodowego w Krakowie http://www.ank.gov.pl/

Czy pamiętasz swoich rodziców,swoich dziadków, albo pradziadków? 

Ile wspomnień, rozmów o dziejach rodzinny i jej losach pozostało w Twojej pamięci? 

Jak wiele fotografii z dawnych czasów, z pierwszej połowy XX wieku, albo wcześniejszych przetrwało w zbiorach Twoich bliskich? 

Czy w ogóle przywiązujesz uwagę do zbierania, wyszukiwania zdjęć i albumów, niekoniecznie starych? 

Czy cyfrowy obraz pozostaje tylko na nośnikach, komputerze, czy może lubisz mieć namacalny dowód historii i przeszłości? 

Z takimi frapującymi pytaniami przychodzi nam się mierzyć bardzo rzadko.Być może to zasługa małej świadomości przemijania i gromadzenia pamiątek rodzinnych w przeróżnych postaciach? 

Plakat Międzynarodowego Dnia Archiwów 2014

Dzień dzisiejszy już przechodzi do historii, a fotografia nie podpisana nie ma swojej przeszłości i odchodzi w zapomnienie wraz z najbliższymi, którym już nie zadamy kilku bardzo ważnych pytań... 

Moja najcenniejsza historia wiąże sie z tymi dwoma fotografiami, które uzyskałem od wujka Mariana, brata mojej śp. mamy Ireny. W programie Picaso dodałem ramki muzealne i passe-partout (czyt. paspart`u) i wyszło ciekawie, a zarazem w stylu vintage;).Chciałbym zaprosić w niedzielne przedpołudnie i w porze obiadowej w miejsce równie mi bliskie do siedziby filli Archiwum Narodowego w Bochni, gdzie za czasów dzieciństwa mieściła się Drukarnia przy ulicy 22. Lipca (sic!)i odwiedzałem tam wujka Marca niejednokrotnie, więc zapach farby drukarskiej nie jest mi obcy i po dziś dzień tkwi głęboko w nozdrzach.


Bronisława Zagól z domu Maciuszek 

- moja babcia ze strony mamy Ireny.

Zdjęcie wykonane przed II wojną światową. 
                             

Prababcia Katarzyna Maciuszek matka babci Bronisławy - 

zdjęcie wykonane przed II wojną światową. 

 


Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni przy ul. Konstytucji 3-maja nr 3 serdecznie zaprasza w niedzielę 8 czerwca w godzinach od 9.30 do 14.30 na dzień otwarty w ramachMiędzynarodowego Dnia Archiwów. W pracowni naukowej Oddziału prezentowane będą materiały do badań genealogicznych:księgi 
spisy ludności, rejestry poborowych, rejestry osób starających się o wydanie dowodu osobistego etc.
W trakcie spotkania można będzie zapoznać się ze sposobami zabezpieczania zbiorów rodzinnych wyszukiwania informacji genealogicznych, systematyzowania ich-tworzenia drzewa genealogicznego
Porad i konsultacji udzielali będą pracownicy Oddziału oraz p. Wiesław Filipczyk kierownik Oddziału I Archiwum Narodowego w Krakowie, który również przybliży Państwu archiwa rodzinne znanych rodów: Potockich, Sanguszków czy Golczewskich. Specjalnie z tej okazji po raz pierwszy zaprezentowane zostaną fotografie i dokumenty rodziny Karpf, ocalałe dzięki p. Henrykowi Marszałkowi, któremu zostały one przekazane tuż przed likwidacją bocheńskiego getta. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych fotografii z ponad 300–tu przekazanych. Wyeksponowane też będą skany dokumentów i fotografii pozyskane od:prof. Marii Rojkowskiej, Lidii Jochym, Marii Jopyk, Bożeny Drążkiewicz, T.Mytnika.

 


Podczas dnia otwartego w Archiwum będą mogli Państwo uzyskać Certyfikat Przynależności do miasta Bochnia, oraz broszurkę dotyczącą samodzielnego prowadzenia poszukiwań genealogicznych.Liczymy na zainteresowanie,

liczne przybycie i podzielenie się historiami rodzinnymi z pracownikami 
Archiwum i zgromadzonymi gośćmi.

Historia Oddziału w Bochni
Archiwum w Bochni powstało w 1950 roku, jako oddział powiatowy 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie. Od 1952 roku
działało jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Bochni (1952-1975),
podlegające do 1957 roku Archiwum w Krakowie,a następnie Archiwum
Państwowemu miasta Krakowa i województwa krakowskiego.Po reformie administracyjnej państwa w 1975 roku powstało WojewódzkieArchiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Bochni 
(1976-1983). Po wprowadzeniu ustawy z dnia 14 VII 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, placówka w Bochni stała się oddziałem zamiejscowym Archiwum Państwowego w Krakowie.

Kolejnymi kierownikami Oddziału byli: 

Stanisława Warcholik (1950-1961)
Tomisława Rydzewska (1962-1963)
Barbara Rydzewska (1963-1964)

Aleksander Litewka (1964-1965, 1969-1971)

Izolda Georgiades (1965-1966)

Mieczysław Rokosz (1966-1969)

Marian Stolarczyk (1971-1972)

Jerzy Katra (1972-1990)

Joanna Potasz (1991-2011)

Agnieszka Gicala (od 2012)
Archiwum wielokrotnie zmieniało swoją siedzibę - latach 1975-1990 siedziba Oddziału Archiwum znajdowała się przy ul. Wielkiego 31 (obecnie Powiatowe w Bochni). Archiwum zajmowało tylko część pomieszczeń w budynku. Następna siedziba Oddziału Archiwum, w latach 1990-1998 znajdowała się przy ul. Proszowskiej 56. Obecnie,od 1998 roku Archiwum mieści się przy ul. Konstytucji 

3-go Maja 3.Pierwszym przejętym przez Archiwum zespołem było archiwum staropolskie miasta Bochni zawierające akta powstałe w latach 1486-1787. W ciągu 50-letniej nieprzerwanej działalności na terenie miasta Archiwum bocheńskie zaznaczyło swoją obecność uczestnicząc w obchodach kolejnych rocznic powstania miasta Bochni, wystawach historycznych organizowanych na terenie powiatu, sesjach naukowych. Na podstawie przechowywanych w Archiwum materiałów historycznych powstało wiele monografii miast i wsi regionu m.in.:

  • "Bochnia. Dzieje miasta i regionu"
  • "Uście Solne"
  • "Szczurowa"
  • "Pochodzę z Niedźwiady" 
  • "Dzieje wsi i parafii Gnojnik 1160-1939"
  • "Lipnica Murowana - zarys dziejów"
  • „Kapelan Ziółkowski. Droga do Katynia”
  • „Bucze koło Brzeska.Dzieje wsi i parafii”
Od 1993 roku Oddział współpracował z Museo Storico Italiano della Guerra w Rovereto, której wynikiem współpracy była m.in. wystawa "I wojna światowa na terenie Galicji" ("Sui campi di Galizia") otwarta we Włoszech w 1995 roku.Archiwum przekazało na wystawę, stanowiącą obecnie część ekspozycji stałej 50 fotografii cmentarzy wojskowych z okresu I wojny światowej z ziemi bocheńskiej.
  W 2000 roku Oddział przygotował wystawę, prezentowaną na Wawelu, oraz w Bari w południowych Włoszech zatytułowaną: 
„Bona Sforza, Królowa Polski, księżna Bari”.